Примарна рука в потоці сірого туману тягнеться від Кейна до Свенсона