Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією фізичної особи Гордійчук Юліани, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «http://q-team.info/zoomgame (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується надати послуги Покупцеві, а Покупець зобов'язується оплатити їх на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг з організації онлайн-заходив в, в тому числі:

- онлайн-тібілдинг
- онлайн-свято для дітей та дорослих

Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті


Оплата
5.1. Оплата здійснюється у вигляді передоплати на банківський рахунок або за допомогою сервісу LiqPay

5.2. Прі не надходження коштів компанія зобов'язана надати послугу в обумовлені сроки.


7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати послуги

7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення через сайт або по телефону
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.


Порядок повернення коштів
10.1. Повернення коштів проводиться згідно чинного законодавства України.

Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.