Примарна рука в потоці сірого туману тягнеться від Свенсона до Кейна